Історія кафедри

Історія діяльності кафедри математики і фізики

Відлік діяльності кафедри математики і фізики львівського періоду функціювання Української академії друкарства починається з 1946 року. В цьому році була заснована кафедра фізики і математики, яка забезпечувала підготовку студентів з фізики, математики та електротехніки. У 1962 році на базі цієї кафедри було утворено дві окремі кафедри: вищої математики та фізики і електротехніки. Згодом кафедра фізики і електротехніки була перейменована в кафедру фізики у зв’язку з утворенням на її базі нової кафедри –кафедри автоматизації і комплексної механізації процесів поліграфічного виробництва. Кафедра вищої математики у 1989 році була реорганізована в зв’язку з новими потребами у підготовці спеціалістів в кафедру вищої математики і обчислювальної техніки. В 1992 році ця кафедра отримала назву «Кафедра вищої математики і теоретичної механіки» у зв’язку з утворенням на її основі нової кафедри – кафедри прикладної математики. У 1997 році кафедра вищої математики та теоретичної механіки і кафедра фізики були об’єднані в одну кафедру математики і фізики. За період з 1946 р. по 2002 р. названі кафедри послідовно очолювали кандидати фізико-математичних наук, доценти Васильєв С.П., Лазебник Д.Д., Лісевич Л.М., Лозовий Б.Л., Парасюк Л.С., Гембара В.М., Козак П.П., Герасимчук Р.В., Пушак Я.С., доктор технічних наук, професор Фуртак С.П. З 2011 року кафедру математики і фізики очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Кульчицький А.Д.

Хронологія історії кафедри математики і фізики

1946 – заснована кафедра фізики і математики

1962 – на базі кафедри фізики і математики створено кафедру вищої математики

1989 – кафедра вищої математики отримала назву «кафедра вищої математики і обчислювальної техніки»

1992 – кафедра отримала назву «кафедра вищої математики і теоретичної механіки»

1997 – на базі кафедр вищої математики і теоретичної механіки та кафедри фізики утворено кафедру математики і фізики

Персонал кафедри

Кульчицький Антоній Дмитрович

Кульчицький Антоній Дмитрович

доцент, завідувач кафедри математики і фізики

Народився 19 червня 1949 року у м. Львові. У 1966 році закінчив Львівську СШ № 87 із срібною медаллю та в цьому ж році поступив у Львівський державний університет на фізичний факультет.
У 1971 році закінчив університет та був прийнятий в Український поліграфічний інститут ім. Ів Федорова (УПІ) на кафедру фізики старшим лаборантом.
У 1972 році пройшов за конкурсом на посаду асистента цієї кафедри.
З вересня 1972 року по вересень 1974 р проходив службу в лавах Радянської Армії.
З вересня 1974 р. повернувся в УПІ на попередню посаду.
З травня 1983 року по теперішній час суміщає роботу на кафедрі з роботою завідувача підготовчого відділення УАД.
Кандидат фізико-математичних наук з 1984 року.
З 1991 року працює в Українській академії друкарства на посаді доцента кафедри фізики (тепер кафедри математики і фізики).
Завідує кафедрою з 2011 року по 2019 рік.
Опублікував понад 70 наукових та навчально-методичних праць. Нагороджений нагрудним знаком „Відмінник освіти”.

Наукові інтереси.
Фізика напівпровідників і діелектриків. Застосовуючи дипольну модель центрів забарвлення, розвинена методика розрахунку співвідношень параметрів фотоіндукованої оптичної анізотропії кубічних кристалів у різних смугах поглинання однакових анізотропних центрів.
Основні публікації.
1. Кульчицький А. Д. Оптичний дихроїзм - центрів забарвлення в кристалах – // Поліграфія і видавнича справа. - №3 ( 67), 2014. - С. 47-50.
2. Кульчицький А. Д. , Пірко І. Б. Салапак В. М. Методика розрахунку фото- індукованої оптичної анізотропії кубічних кристалів // Українська академія друкарства. Наукові записки. - №1 (54), 2017. - С.40-44.
3. А. Д. Кульчицький, І. Б. Пірко, В. М. Салапак, О. В, Семотюк Фотоіндукована анізотропія в смугах поглинання МА+- центра забарвлення кристалу SrCl2 K // Українська академія друкарства. Наукові записки. - №1 (56), 2018. - С. 107-115.
4. А. Д. Кульчицький, , О. В, Семотюк Програмне забезпечення розрахункових робіт при вивченні фотоіндукованої анізотропії кубічних кристалів // Збірник наукових праць ДРУКОТЕХН. – 2018. - С. 74 – 77.

Коляда Ростислава Василівна

Коляда Ростислава Василівна

Доцент кафедри математики і фізики

математик, кандидат фізико-математичних наук.
Наукові інтереси: лінійна алгебра, теорія матриць, поліноміальні матриці.
Читає лекції з навчальних дисциплін: лінійна алгебра та аналітична геометрія, вища математика, теорія ймовірностей, теорія ймовірностей і математична статистика.
Автор понад 100 наукових статей і методичних розробок.

Коляно Ярослав Юрійович

Коляно Ярослав Юрійович

Доцент кафедри математики і фізики

Коляно Ярослав Юрійович народився у м. Львові. Навчався у львівській СШ №87, яку закінчив із золотою медаллю. Приймав участь у районних та обласних олімпіадах школярів з математики. Був слухачем юнацької математичної школи при Львівському держуніверситеті. Був студентом факультету прикладної математики і механіки (спеціальність механіка) Львівського держуніверситету ім. Ів. Франка, який закінчив з відзнакою. У студентські роки брав активну участь у русі студентських будівельних загонів.

Після закінчення університету поступив у стаціонарну аспірантуру на кафедру механіки факультету прикладної математики та механіки Львівського держуніверситету (ЛДУ). У 1990 році в Київському університеті захистив кандидатську дисертацію, за матеріалами якої виступав у Львівському, Московському, Київському, Єреванському університетах, інституті кібернетики Естонії та багатьох конференціях.

У листопаді 1991 р. був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри вищої математики і обчислювальної техніки Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова (нині Українська академія друкарства). З листопада 1993 р. – старший викладач, з лютого 1999 р. – доцент кафедри математики і фізики УАД. За період роботи опублікував 53 наукові праці з теплопровідності, термопружності, пружності та проблем поліграфії (пакування і сушіння поліграфічної продукції), 8 методичних вказівок і 1 збірник задач. Керував трьома дипломними і двома магістерськими роботами, був науковим консультантом двох кандидатських дисертацій. Брав активну участь у студентській науковій роботі. Під керівництвом доц. Коляно Я.Ю.: студенти потоків, на яких викладав вищу математику, систематично займали перші місця на проведених за останні роки олімпіадах УАД з математики; студентські наукові роботи, що брали участь у студентських наукових конференціях УАД, відзначені грамотами і дипломами за призові місця; ряд студентів опублікували статті та тези у наукових журналах і виданнях УАД, зайняли призові місця на міжнародних конкурсах і Всеукраїнській олімпіаді з математики. З 2005 року є членом вченої ради факультету комп’ютерно-поліграфічної інженерії. Нагороджений подякою та грамотою ректорату за 2004, 2008 роки.

Інформація станом на 2010 рік

Пушак Андрій Степанович

Пушак Андрій Степанович

Доцент кафедри математики і фізики

Пушак Андрій Степанович, народився 8 грудня 1978 року в с. Тернава, Старосамбірського району, Львівської області .

У 1985 році пішов до першого класу Добромильської ЗОСШ І–ІІІ ступенів, яку закінчив 1995 року. У 1995 році вступив до Львівського державного університету ім.. Івана Франка на фізичний факультет. У червні 2000 року закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримав диплом спеціаліста, спеціальність «оптоелектроніка».

З вересня 2002 по 2005 рік працював вчителем фізики у Нижанковицькій ЗОСШ І-ІІІ ступенів.

У 2005 році пройшов перепідготовку в психолого-педагогічному відділенні дослідницького центру при національному університеті ”Львівська політехніка” і отримав диплом спеціаліста, спеціальність ”викладач фізики та інформатики”. З вересня 2005 року працюю на посаді асистента кафедри математики і фізики Української академії друкарства. З вересня 2014 року працюю на посаді доцента кафедри математики і фізики.

Пирч Назар Михайлович

Пирч Назар Михайлович

Доцент кафедри математики і фізики


Кандидат фізико-математичних маук, доцент
Сфера наукових інтересів: топологічна алгебра
Автор понад 80 наукових праць. Серед них праці у журналах
«Математичні Студії», «Вісник НТШ»,«Математичні методи та фізико-мехінічні поля», «Прикладні проблеми математики і механіки», «Вісник ЛНУ», «Journal of Mathematical Sciences»
Автор 2 посібників та співавтор ще 1 навчального посібника
Читає лекції з наступних предметів:
Дискретна математика
Вища математика
Математична статистика

Семотюк Остап Володимирович

Семотюк Остап Володимирович

Старший викладач кафедри

Семотюк Остап Володимирович народився в 1975р. у м.Львові.

В 1992р. закінчив СШ № 89 м. Львова. З 1992 по 1997р. навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

З серпня 1997 по вересень 2010 працював на кафедрі нелінійної оптики факультету електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка на посаді інженера II категорії. Займався науковою роботою в області фазових переходів, оптичних властивостей діелектричних кристалів з неспівмірною фазою в рамках науково-дослідних тем в т.ч. міжнародних проектів. Є автором і співавтором більше 30 публікацій.

У 2010р. захистив дисертацію на здобуття кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю “Фізика напівпровідників та діелектриків”.

З вересня 2010 року працює на кафедрі математики і фізики УАД на посаді асистента кафедри (секція фізики), а з грудня 2014 – старший викладач кафедри МіФ.

Основні публікації.
1. Phase transitions in [N(CH3)4]2ZnCl4 and [N(CH3)4]2CuCl4 crystals related with the incommensurate modulation existence / [S. Sveleba, O. Semotyuk, I. Katerynchuk, I. Kunyo, I. Karpa, Yu. Pankivskyi] // Acta Physica Polonica (a). – 2008. – Vol. 114, No 4. – P. 791–806
2. The Stochastic Mode of the Modulated Structure in [N(CH3)4]2MeCl4 Dielectric Crystals / [S. Sveleba, O. Semotyuk, I. Katerynchuk, Yu. Furgala, Yu. Pankivskyi]// Acta Physica Polonica (a). – 2006. – Vol. 109,No. 6. – P. 695–700.
3. Размерные эффекты в кристаллах [N(CH3)4]2Zn0.58Cu0.42Сl4 / . С. А. Свелеба, И. В. Карпа, И. Н. Катеринчук, Ю. М. Фургала, О. В. Семотюк, И. М. Куньо, Е. И. Фицыч, Ю. И. Панкивский// Кристаллография. – 2013. – Т. 58, № 1. C.113-119
4. 7. Двозаломлюючі та діелектричні властивості у вихідній фазі кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4 / С.А. Свелеба, І.М. Катеринчук, I.В. Карпа, О.В. Семотюк, З. Чапля // Український фізичний журнал. – 2008 – Т. 53, № 11. – С.1099–1101.
5. Взаємодія модульованої структури з дефектами у кристалах з несумірною фазою / С.А. Свелеба, І.М. Катеринчук, О.В. Семотюк, І.М. Куньо // Журнал фізичних досліджень. – 2005 – Т. 9, № 1. – С. 334–350.
6.А. Д. Кульчицький, , О. В, Семотюк Програмне забезпечення розрахункових робіт при вивченні фотоіндукованої анізотропії кубічних кристалів // Збірник наукових праць ДРУКОТЕХН. – 2018. - С. 74 – 77.

Мельник Орест Михайлович

Мельник Орест Михайлович

Доцент кафедри МіФ


Математик, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Наукові інтереси: лінійна алгебра, теорія матриць, поліноміальні матриці
Читає лекції з навчальних дисциплін: лінійна алгебра, вища математика
Автор понад 160 наукових статей і методичних розробок.

Зеліско Михайло Михайлович

Зеліско Михайло Михайлович

Старший викладач кафедри МіФ

Зеліско Михайло Михайлович народився 24 вересня 1982 року у селі Топорів Буського району Львівської області. У 2000 – 2005 рр навчався на механіко-математичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю математика, який закінчив з відзнакою. У 2005 – 2008 рр. – аспірант кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ ім. І. Франка. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію “Асимптотичні поводження максимуму модуля, максимального члена і середніх значень рядів Діріхле” за напрямком математичний аналіз.

У 2008-2009 рр. – старший лаборант кафедри математики і фізики Української академії друкарства, з 2009 року – асистент кафедри математики і фізики.

Автор 9 наукових праць

Шабат Орислава Євгенівна

Поливода Орислава Євгенівна

Асистент кафедри математики і фізики

Народилася 29 березня 1978 року у місті Львові. Закінчила у 1994 році СШ №8 з поглибленим вивченням німецької мови із золотою медаллю і поступила у цьому ж році на механіко-математичний факультет ЛДУ ім.І.Франка. У 1999 році закінчила студіювання в університеті з відзнакою за спеціальністю «Математик. Викладач математики». 1999-2003 – роки навчання у аспірантурі при кафедрі геометрії та топології ЛНУ ім.І.Франка та робота на посаді молодшого наукового співробітника НДЧ.
У 2004 році зарахована старшим лаборантом кафедри математики і фізики УАД, а у 2006 – переведена на посаду асистента кафедри МіФ. З 2010 по 2017 рік перебувала у відпустці по догляду за дітьми, а по її закінченні повернулась на попередню посаду.
Займається науковою проблематикою з напряму нескінченновимірної топології. Автор понад 10 наукових праць та 8 навчально-методичних видань.
Одружена, виховує трьох дітей.

Жовнерук Сергій Володимирович

Жовнерук Сергій Володимирович

Асистент кафедри МіФ

Жовнерук Сергій Володимирович, народився 1988 року в м. Рівне, Рівненської області.

1995-2005 роки – навчався в Прилісненській ЗОШ l-lll ступеня Маневицького району Волинської області.

2005-2010 роки – навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка, на фізичному факультеті.

2010-2011 роки – працював у Профкомі студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, посада – інструктор з організаційної роботи.

2011 рік вступив до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка, фізичний факультет , кафедра фізика металів, тема наукової роботи ‘’ Аморфні металічні сплави на основі 3-d перехідних елементів ’’, продовжував за сумісництвом працювати у профкомі студентів.

По закінченню аспірантури, у листопаді 2014 року опубліковано 3 наукові статті у фахових міжнародних виданнях.

З квітня 2015 року – на посаді асистента в Українській академії друкарства кафедра математики і фізики.

Олійник Василь Богданович

Олійник Василь Богданович

Інженер кафедри МіФ

Денека Марія Олексіївна

Денека Марія Олексіївна

Старший лаборант кафедри МіФ

Яньо Зоряна Ігорівна

Яньо Зоряна Ігорівна

Старший лаборант кафедри МіФ

Бібліотека

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з електрики та магнетизму

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з оптики та квантової фізики

3. Фізика. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Частина 1

4. Фізика. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Частина 2

5. Фізика. Контрольні завдання. Навчально-методичний посібник

6. Індивідуальні домашні завдання з функцій комплексної змінної та операційного числення

Вся література