Кафедра математики і фізики

Кафедра забезпечує викладання дисциплін: вищої математики, фізики, теорії ймовірностей та математичної статистики для підготовки спеціалістів видавничо-поліграфічного комплексу.

Історія кафедри

Історія діяльності кафедри математики і фізики

Відлік діяльності кафедри математики і фізики львівського періоду функціювання Української академії друкарства починається з 1946 року. В цьому році була заснована кафедра фізики і математики, яка забезпечувала підготовку студентів з фізики, математики та електротехніки. У 1962 році на базі цієї кафедри було утворено дві окремі кафедри: вищої математики та фізики і електротехніки. Згодом кафедра фізики і електротехніки була перейменована в кафедру фізики у зв’язку з утворенням на її базі нової кафедри –кафедри автоматизації і комплексної механізації процесів поліграфічного виробництва. Кафедра вищої математики у 1989 році була реорганізована в зв’язку з новими потребами у підготовці спеціалістів в кафедру вищої математики і обчислювальної техніки. В 1992 році ця кафедра отримала назву «Кафедра вищої математики і теоретичної механіки» у зв’язку з утворенням на її основі нової кафедри – кафедри прикладної математики. У 1997 році кафедра вищої математики та теоретичної механіки і кафедра фізики були об’єднані в одну кафедру математики і фізики. За період з 1946 р. по 2002 р. названі кафедри послідовно очолювали кандидати фізико-математичних наук, доценти Васильєв С.П., Лазебник Д.Д., Лісевич Л.М., Лозовий Б.Л., Парасюк Л.С., Гембара В.М., Козак П.П., Герасимчук Р.В., Пушак Я.С., доктор технічних наук, професор Фуртак С.П. З 2011 року кафедру математики і фізики очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Кульчицький А.Д.

Хронологія історії кафедри математики і фізики

1946 – заснована кафедра фізики і математики

1962 – на базі кафедри фізики і математики створено кафедру вищої математики

1989 – кафедра вищої математики отримала назву «кафедра вищої математики і обчислювальної техніки»

1992 – кафедра отримала назву «кафедра вищої математики і теоретичної механіки»

1997 – на базі кафедр вищої математики і теоретичної механіки та кафедри фізики утворено кафедру математики і фізики

Персонал кафедри

Кульчицький Антоній Дмитрович

Кульчицький Антоній Дмитрович

доцент, Завідувач кафедри кафедри математики і фізики

Кульчицький Антоній Дмитрович народився 19 червня 1949 року у м. Львові, українець. У 1966 році закінчив Львівську СШ № 87 із срібною медаллю та в цьому ж році поступив у Львівський державний університет на фізичний факультет.

У 1971 році закінчив університет та був прийнятий в Український поліграфічний інститут ім. Ів Федорова на кафедру фізики старшим лаборантом. У 1972 році пройшов за конкурсом на посаду асистента цієї кафедри.

З вересня 1972 року по вересень 1974 р проходив службу в лавах Радянської Армії.
З вересня 1974 р. повернувся в УПІ на попередню посаду.
З травня 1983 року по теперішній час суміщає роботу на кафедрі з роботою завідувача підготовчого відділення УАД.
Кандидат фізико-математичних наук з 1984 року.
З 1991 року працює в Українській академії друкарства на посаді доцента кафедри фізики (тепер кафедри математики і фізики).

Завідувач кафедри з 2011р.
Опублікував 45 наукових та навчально-методичних праць. Нагороджений нагрудним знаком „Відмінник освіти”.

Коляда Ростислава Василівна

Коляда Ростислава Василівна

Доцент кафедри математики і фізики

Народилася в 1957 році в місті Дрогобичі Львівської області.
В 1979 році з відзнакою закінчила математичний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (нині державний педагогічний університет імені Івана Франка).

В 1990 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук “Разложимость матричных многочленов на множители и приводимость их к более простым видам” за спеціальністю 01.01.06 –математична логіка, алгебра і теорія чисел.

З 1979 року до 1994 року працювала на науковій роботі в відділі алгебри Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України імені Я.С.Підстригача. За сумісництвом працювала викладачем у Львівському національному університеті імені Івана Франка (1982–1992 рр.), Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (1992–1994 рр.).
З 1994 року працює в Українській академії друкарства. Читає курси з дисциплін “Вища математика”, “Теорія ймовірностей і математична статистика”.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників:
“Вища математика. Математичний практикум” 1998 р., “Теорія ймовірностей і математична статистика” 1999 р., “Математичний практикум з елементарної математики для абітурієнтів” 2005 р., “Практикум з теорії ймовірностей і математичної статистики” 2010 р. “Вища математика” (з грифом МОН) – 2010 р., 2011 р.

Пушак Ярослав Сильвестрович

Пушак Ярослав Сильвестрович

Доцент кафедри математики і фізики

Ярослав Сильвестрович народився 4 квітня 1946 року в с. Квасенина повіт Устріки Дольні (Польща) в українській сім’ї Сильвестра і Марії Пушаків.
Коли Ярославові виповнилося два роки, розпочалася демаркація (вирівнювання) кордону. Кордон між УРСР і Польщею розділив село навпіл. Та половина села, де проживала родина відійшла до Польщі, а так як батько і мати були українцями, то змушені забратись з дітьми із власної хати на територію України. Посадивши двох дітей і бабусю на віз, поклавши кілька зв’язаних клунків з одягом – свої нехитрі пожитки, батьки переїхали до с. Мігово (тоді Дрогобицької області), звідки походив батько Ярослава Сильвестровича – Сильвестр Степанович. Там же в с. Мігово у 1953 році Ярослав Сильвестрович пішов у перший клас восьмирічної школи, яку закінчив у 1961 році. У тому ж році пішов у дев’ятий клас Добромильської середньої школи Старосамбірського району, яку закінчив у 1964 році. Будучи учнем захоплювався найбільше математикою, фізикою, брав участь в олімпіадах і мріяв стати студентом ЛДУ ім. І. Франка. Мрія здійснилася, у 1964 році Ярослав стає студентом механіко-математичного факультету (спеціальність математика), нині Національного університету ім. І. Франка. Успішно і наполегливо навчається, а у весняному семестрі, будучи ще студентом 5 курсу, поступає на роботу у Борщовицьку восьмирічну школу Пустомитівського району учителем математики і фізики. Там він зробив свої перші кроки як викладач, освоював ази педагогічної праці. У 1969 році успішно закінчує університет і отримує скерування на роботу в школу (Павлоградську область Баянаульський район). Однак, на роботу його запросили у ту ж Борщовицьку восьмирічну школу, де й пропрацював до 1970 року.

4 квітня того ж року (1970) був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри вищої математики Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова (нині УАД), де, остаточно, Ярослав Сильвестрович сформувався як викладач.

З енергією і ентузіазмом молодий викладач – Ярослав Сильвестрович включився в роботу кафедри. Він був наставником академічної групи, керував студентським науковим гуртком кафедри, брав активну участь в громадському житті інституту, вів наукову роботу, а головне, під впливом старших колег кафедри шліфувалася його педагогічна діяльність.

Після семи років асистентської праці, у 1977 році Ярослав Сильвестрович, поступив у цільову аспірантуру з відривом від виробництва при Інституті прикладних проблем механіки і математики АН УРСР, де працював над підготовкою дисертації під керівництвом професора Юрія Михайловича Коляно. В результаті у 1981 році успішно захистив кандидатську дисертацію в Інституті математики АН УРСР м. Києва на тему “Диференціальні рівняння з сингулярними коефіцієнтами теплопровідності і термопружності багатоступеневих тонкостінних елементів”.

У 1980 році, після закінчення аспірантури Ярослав Сильвестрович повернувся на роботу в УПІ ім. І. Федорова, у 1982 році був обраний на посаду старшого викладача кафедри вищої математики, 1989 році став доцентом кафедри, заступником завідувача кафедри, а у 2001 році був обраний завідувачем кафедри математики і фізики. Виконував функції завідувача до 2011р.

Ярослав Сильвестрович працює в академії вже 42 років. За період роботи опублікував більше 100 наукових праць в галузі теорії пружності і термопружності та 25 науково-методичних розробок, в тому числі 10 навчальних посібників, 7 із яких рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Ярослав Сильвестрович постійно приймає активну участь в громадському житті академії. Понад 10 років був членом профкому та заступником голови профкому академії, заступником декана інженерно-економічного факультету, є членом ради факультету комп’ютерно-поліграфічної інженерії і членом ради академії. Він керував науковими розробками двох здобувачів.

Успішна науково-методична, викладацька і науково-організаційна робота високо оцінена ректоратом академії. Його нагороджували грамотами і подяками ректорату у 1984, 1987, 1994, 1996, 2000 рр., а у 2006 році – грамотою міністерства освіти , грамотою Центрального комітету профспілок працівників освіти і науки , нагрудним знаком ,,Відмінник освіти і науки України.”

Коляно Ярослав Юрійович

Коляно Ярослав Юрійович

Доцент кафедри математики і фізики

Коляно Ярослав Юрійович народився у м. Львові. Навчався у львівській СШ №87, яку закінчив із золотою медаллю. Приймав участь у районних та обласних олімпіадах школярів з математики. Був слухачем юнацької математичної школи при Львівському держуніверситеті. Був студентом факультету прикладної математики і механіки (спеціальність механіка) Львівського держуніверситету ім. Ів. Франка, який закінчив з відзнакою. У студентські роки брав активну участь у русі студентських будівельних загонів.

Після закінчення університету поступив у стаціонарну аспірантуру на кафедру механіки факультету прикладної математики та механіки Львівського держуніверситету (ЛДУ). У 1990 році в Київському університеті захистив кандидатську дисертацію, за матеріалами якої виступав у Львівському, Московському, Київському, Єреванському університетах, інституті кібернетики Естонії та багатьох конференціях.

У листопаді 1991 р. був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри вищої математики і обчислювальної техніки Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова (нині Українська академія друкарства). З листопада 1993 р. – старший викладач, з лютого 1999 р. – доцент кафедри математики і фізики УАД. За період роботи опублікував 53 наукові праці з теплопровідності, термопружності, пружності та проблем поліграфії (пакування і сушіння поліграфічної продукції), 8 методичних вказівок і 1 збірник задач. Керував трьома дипломними і двома магістерськими роботами, був науковим консультантом двох кандидатських дисертацій. Брав активну участь у студентській науковій роботі. Під керівництвом доц. Коляно Я.Ю.: студенти потоків, на яких викладав вищу математику, систематично займали перші місця на проведених за останні роки олімпіадах УАД з математики; студентські наукові роботи, що брали участь у студентських наукових конференціях УАД, відзначені грамотами і дипломами за призові місця; ряд студентів опублікували статті та тези у наукових журналах і виданнях УАД, зайняли призові місця на міжнародних конкурсах і Всеукраїнській олімпіаді з математики. З 2005 року є членом вченої ради факультету комп’ютерно-поліграфічної інженерії. Нагороджений подякою та грамотою ректорату за 2004, 2008 роки.

Інформація станом на 2010 рік

Пушак Андрій Степанович

Пушак Андрій Степанович

Доцент кафедри математики і фізики

Пушак Андрій Степанович, народився 8 грудня 1978 року в с. Тернава, Старосамбірського району, Львівської області .

У 1985 році пішов до першого класу Добромильської ЗОСШ І–ІІІ ступенів, яку закінчив 1995 року. У 1995 році вступив до Львівського державного університету ім.. Івана Франка на фізичний факультет. У червні 2000 року закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримав диплом спеціаліста, спеціальність «оптоелектроніка».

З вересня 2002 по 2005 рік працював вчителем фізики у Нижанковицькій ЗОСШ І-ІІІ ступенів.

У 2005 році пройшов перепідготовку в психолого-педагогічному відділенні дослідницького центру при національному університеті ”Львівська політехніка” і отримав диплом спеціаліста, спеціальність ”викладач фізики та інформатики”. З вересня 2005 року працюю на посаді асистента кафедри математики і фізики Української академії друкарства. З вересня 2014 року працюю на посаді доцента кафедри математики і фізики.

Пирч Назар Михайлович

Пирч Назар Михайлович

Доцент кафедри математики і фізики

Пирч Назар Михайлович народився 26 травня 1980 року у місті Львові. Закінчив Львівський фізико-математичний ліцей. У 1997– 2002 рр навчався на механіко-математичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю статистика, який закінчив з відзнакою. У 2002 – 2005 рр. – аспірант кафедри геометрії і топології ЛНУ ім. І. Франка. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію “Еквівалентність за Марковим просторів та відображень” за напрямком алгебра та теорія чисел.

У 2004-2005 рр. асистент кафедри геометрії і топології, 2005-2008 рр – асистент кафедри математики і фізики Української академії друкарства, з 2008 року – старший викладач кафедри математики і фізики.

Автор понад 40 наукових праць з топологічної алгебри та 6 методичних розробок. Одружений, двоє дітей.

Семотюк Остап Володимирович

Семотюк Остап Володимирович

Старший викладач кафедри МіФ

Семотюк Остап Володимирович народився в 1975р. у м.Львові.

В 1992р. закінчив СШ № 89 м. Львова. З 1992 по 1997р. навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

З серпня 1997 по вересень 2010 працював на кафедрі нелінійної оптики факультету електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка на посаді інженера II категорії. Займався науковою роботою в області фазових переходів, оптичних властивостей діелектричних кристалів з неспівмірною фазою в рамках науково-дослідних тем в т.ч. міжнародних проектів. Є автором і співавтором більше 30 публікацій.

У 2010р. захистив дисертацію на здобуття кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю “Фізика напівпровідників та діелектриків”.

З вересня 2010 року працює на кафедрі математики і фізики УАД на посаді асистента кафедри (секція фізики), а з грудня 2014 – старший викладач кафедри МіФ.

Мельник Орест Михайлович

Мельник Орест Михайлович

Доцент кафедри МіФ

Народився 14 червня 1950 р. в селі Нижня Липиця Рогатинського району Івано-Франківської області. Після завершення середньої освіти вступив до Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника (нині Прикарпатський національний університет) на фізико-математичний факультет за спеціальністю математика, який закінчив у 1971 році. До 1976 року працював вчителем математики у СШ № 1 м. Рогатина, потім перейшов на наукову роботу у відділ алгебри Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики АН, який реорганізовано в Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України імені Я. С. Підстригача. За час роботи в ІППММ НАНУ навчався в аспірантурі та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.06 – математична логіка, алгебра і теорія чисел.

В 1991 році пройшов за конкурсом на посаду доцента кафедри фізики і математики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, в 2004-2009 р.р. виконував обов’язки завідувача кафедри правознавства, в 2009-2012 р.р. додатково за сумісництвом виконував обов’язки начальника навчально-методичного відділу університету. За час роботи в університеті розробив і викладав навчальні дисципліни: вищу і прикладну математики, правову статистику, логіку та комп’ютерні технології для юристів.

Крім основної науково-педагогічної роботи в різні періоди з 1979 року викладав погодинно чи за сумісництвом навчальні дисципліни, що пов’язані з математикою, у багатьох Львівських вузах: ЛНУ ім. І.Франка (математику на підготовчих курсах, 1979-1991), вищу математику, математичне програмування, економетрію, статистику, ризикологію, інформатику і КТ (ЛНАУ, Львівська фінансова академія, Львівський інститут менеджменту, Львівський інститут економіки і туризму, Львівські центри дистанційно-заочного навчання Національного транспортного університету та Східноєвропейського університету економіки і менеджменту).

З 2015 року пройшов за конкурсом на посаду доцента кафедри математики і фізики Української академії друкарства.

За час наукової та науково-педагогічної роботи опублікував понад 150 наукових і навчально-методичних робіт, з них 20 навчальних посібників, 2 – з грифом МОН.

Зеліско Михайло Михайлович

Зеліско Михайло Михайлович

Старший викладач кафедри МіФ

Зеліско Михайло Михайлович народився 24 вересня 1982 року у селі Топорів Буського району Львівської області. У 2000 – 2005 рр навчався на механіко-математичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю математика, який закінчив з відзнакою. У 2005 – 2008 рр. – аспірант кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ ім. І. Франка. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію “Асимптотичні поводження максимуму модуля, максимального члена і середніх значень рядів Діріхле” за напрямком математичний аналіз.

У 2008-2009 рр. – старший лаборант кафедри математики і фізики Української академії друкарства, з 2009 року – асистент кафедри математики і фізики.

Автор 9 наукових праць

Шабат Орислава Євгенівна

Шабат Орислава Євгенівна

Асистент кафедри МіФ

Працює на кафедрі з 2002 року.

Опублікувала 5 наукових праць і 6 методичних вказівок.

Жовнерук Сергій Володимирович

Жовнерук Сергій Володимирович

Асистент кафедри МіФ

Жовнерук Сергій Володимирович, народився 1988 року в м. Рівне, Рівненської області.

1995-2005 роки – навчався в Прилісненській ЗОШ l-lll ступеня Маневицького району Волинської області.

2005-2010 роки – навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка, на фізичному факультеті.

2010-2011 роки – працював у Профкомі студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, посада – інструктор з організаційної роботи.

2011 рік вступив до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка, фізичний факультет , кафедра фізика металів, тема наукової роботи ‘’ Аморфні металічні сплави на основі 3-d перехідних елементів ’’, продовжував за сумісництвом працювати у профкомі студентів.

По закінченню аспірантури, у листопаді 2014 року опубліковано 3 наукові статті у фахових міжнародних виданнях.

З квітня 2015 року – на посаді асистента в Українській академії друкарства кафедра математики і фізики.

Олійник Василь Богданович

Олійник Василь Богданович

Інженер кафедри МіФ

Денека Марія Олексіївна

Денека Марія Олексіївна

Старший лаборант кафедри МіФ

Яньо Зоряна Ігорівна

Яньо Зоряна Ігорівна

Старший лаборант кафедри МіФ

Бібліотека

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з електрики та магнетизму

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з оптики та квантової фізики

3. Фізика. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Частина 1

4. Фізика. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Частина 2

5. Фізика. Контрольні завдання. Навчально-методичний посібник

6. Індивідуальні домашні завдання з функцій комплексної змінної та операційного числення

Вся література

Програми

1. «Фізика» для студентів за за напрямом підготовки 18 Виробництво та технології спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія.
Розробник: доцент Кульчицький А.Д.

2. «Фізика» для студентів галузі знань 12 Інформаційні технології.
Розробник: доцент Кульчицький А.Д.

3.“Загальна фізика” для студентів за напрямом підготовки 15 “Автоматизація та приладобудування”.
Розробник: доцент Пушак А.С..

4. “Фізика” для студентів за напрямом підготовки 13 “Механічна інженерія”.
Розробник: доцент Пушак А.С.

5. “ГЕОМЕТРІЯ ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА” – галузь знань – 15 Автоматизація та приладобудування.
Розробник: доцент Коляда Р.В.

6. “ВИЩА МАТЕМАТИКА”. Галузь знань 07 – Управління та адміністрування.
Розробник: доцент Коляда Р.В.

7. “Теорія ймовірностей і математична статистика”. Галузь знань 07 – Управління та адміністрування.
Розробник: доцент Коляда Р.В.

8. “Теорія ймовірностей для студентів напрямів підготовки” – 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології”.
Розробник: доцент Коляда Р.В.

9. “Математичні основи інформаційної діяльності” для студентів галузі знань 02– Культура, спеціальності 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
Розробник: доцент Коляда Р.В.

10. “Вища математика” для студентів напрями підготовки 6.051501 – Видавничо-поліграфічна справа.
Розробники: доцент Коляда Р.В., доцент Мельник О.М., доцент Пирч Н.М.

11. “Лінійна алгебра“ для студентів напрямів підготовки – 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології”.
Розробники: доценти Коляда Р.В., Мельник О.М.

12. “Диференціальні рівняння“ для студентів галузі знань – 15 Автоматизація та приладобудування, спеціальності – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Розробники: доцент Коляно Я.Ю.

13.“Математичний аналіз“ для студентів галузі знань – 12 Інформаційні технології спеціальностей.
Розробники: доцент Коляно Я.Ю.

14. “Функції комплексної змінної та інтегральні перетворення“ для студентів галузі знань – 15 Автоматизація та приладобудування, спеціальності.
Розробники: доцент Коляно Я.Ю.

15. “Дискретна математика” для студентів за напрямом підготовки 6.050202 “Автоматика та приладобудування”.
Розробники: доцент Пирч Н.М.

16. “Дискретна математика“ для студентів напрямів підготовки – 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології”.
Розробники: доцент Пирч Н.М.

17. “Вища математика“ для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія.
Розробники: ст.викл. Зеліско М.М.

18. “Математичні основи інформаційної діяльності” для студентів галузі знань 02– Культура, спеціальності 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
Розробники: ст.викл. Зеліско М.М.

19. “Математичний аналіз“ для студентів галузі знань – 15 Автоматизація та приладобудування, спеціальності – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Розробники: ст.викл. Зеліско М.М.